Robotik Cerrahi

da Vinci
Robotik Cerrahi Nedir?

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte sağlık alanında da hızlı bir değişim yaşanmıştır. Önceleri açık cerrahi ile yapılan birçok ameliyat ve girişimler artık yerini minimal invazif olarak tabir ettiğimiz, hastanın yaşam kalitesini en az etki-leyecek yöntemlere bırakmıştır. Artık ameliyatlar küçük kesiler veya kesi olma-dan doğal boşluklardan girilerek yapılmaktadır.

Tarihsel gelişime bakacak olursak 1990’lı yıllarında başlarında birçok tıp branşında olduğu gibi ürolojide de laparoskopik cerrahi yöntemler popüler hale gelmiştir. Bu yöntemde karın bölgesinden açılan 1’er cm ‘lik 3 delikten özel aletlerle ameliyatlar gerçekleştirilmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde ise robotik cerrahi hızlı bir şekilde kullanılmaya başlanmış ve artan ivme ile günümüzde birçok merkezde uygulanmaktadır. Robotik cerrahinin başlangıç ve gelişimine bakacak olursak ; aslında uzayda çalışan astronotların dünyadaki bir cerrah tarafından uzaktan kumanda ile ameliyat edilmesi düşüncesi sonucu, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Kısaca büyük kesiler yapmadan, küçük deliklerden özel aletlerle gi-rilerek bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi işlemidir.

Robotik Cerrahi Sistemi Nasıl Çalışır?

Robotik cerrahi sistemi temelde 3 parçadan oluşmaktadır. Bu robotik sistem tüm dünyada da Vinci Robotik Cerrahi sistemi olarak bilinmektedir. Birinci parça, aynı laparoskopideki gibi hasta üzerinde 8’er mm ‘lik delikler açıldıktan sonra port adını verdiğimiz kanallara takılan robot kollarıdır. İkinci parça kamera ve üzerinde elektronik sistemlerin bulunduğu kısımdır. 3. parça ise konsol olarak tabir edilen ve robot kollarının cerrah tarafından yönetildiği kısımdır. Ameliyatı gerçekleştirecek olan cerrah konsolda oturarak hasta içerisindeki robot kol-larınının kontrolünü sağlar. Cerrah konsolda robot kollarına yapmak istediği ha-reketleri aktararak operasyonu gerçekleştirir.

Robotik Cerrahi Hangi Ameliyatlarda Kullanılır?

Başta üroloji olmak üzere, kadın doğum, kulak-burun boğaz, genel cerrahi, göğüs cerrahisi ve kalp-damar cerrahi branşlarında kullanılmaktadır. Tüm dü-nyada en yaygın kullanıldığı alan ise üroloji hastalıkların cerrahi tedavisidir. Özellikle prostat kanserinin tedavisinde çok yaygın olarak kullanılır. ABD’ de prostat kanseri ameliyatlarının yaklaşık % 90’ı robotik olarak gerçekleştirilmektedir. Robotik cerrahi ile ürolojide uygulanan başlıca ameli-yatlar; radikal prostatektomi, radikal sistektomi, radikal nefrektomi, parsiyel ne-frektomi, radikal nefroüreterektomi, piyeloplasti, böbrek nakli, adrenalektomi, sakrokolpopeksi, prostat adenome tomisi, retroperitoneal lenf modu direksiyonu, rekonstruktif cerrahiler ( yapay mesane, üreteroneosistostomi, mesane augmen-tasyonu, vs…)

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu 10-12x kat büyük görüntü sayesinde ameliyat bölgesi ve anatomik yapılar daha net ve yüksek kalitede görülmektedir. Böylelikle ameliyat başarısı artar ve çevre dokulara zarar daha az olur.

Küçük ve ince 7 derece serbest hareket etme özelliğine sahip olan robotik kollar titreme olmadan insan bileğini taklit ederek 540 derecede dönme kabiliyetine sahiptir. En dar ve derin yerlerde çalışma imkanı verir. Ameliyatın daha kolay ve etkili olarak yapılabilmesini sağlar. Zorlu ve karmaşık cerrahilerin yapılmasına olanak verir.

Küçük bir kesi üzerinden yapılabildiği için, buna ait avantajlara da sahiptir.  Kanama daha az görülür. Ameliyat sonrası yara yeri enfeksiyonu, ağrı daha az görülür. İyileşme süreci daha hızlıdır. Kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm elde edilir.

Hastanede kalış süresi büyük ölçüde azalır. Hasta erken sürede taburcu olur. Sosyal yaşama erken sürede döner.

Ergonomiye uygun olan robot konsolu, cerraha uzun ve konforlu ameliyatlara izin verir.