PCNL (Perkütan Nefrolitotomi)

PCNL Ameliyatı Nedir?

Böbrek içerisindeki büyük taşların böbreğe açılan bir tüp vasıtasıyla küçük parçalar haline getirilip dışarı alınması işlemidir.

PCNL Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında gerçekleştirilir. İlk önce hastanın idrar kanalından kamera ile girilerek taşın olduğu böbreğe mesane içerisindeki idrar yolundan bir kateter gönderilir. Daha sonra bu kateterden verilen opak renkli sıvı ile böbrek içerisindeki odacıklar görüntülenir. Hasta sırt üstü yada yüzüstü pozisyona alınarak ilgili cilt bölgesinden 1 cm ilk kesi yapılarak böbrek içerisindeki odacığa uzanan bir tüp yerleştirilir. Bu tüp içerisinden nefroskop adını verdiğimiz alet ile girilerek böbrek içerisindeki taşlar parçalanır ve özel aletlerde dışarı alınır.

PCNL Ameliyatı İçin Uygun Hastalar Kimlerdir?

Özellikle böbrek içerisinde 2 cm ve üzerindeki taşların çıkarılmasında altın standart bir cerrahidir.

PCNL Ameliyatı Sonrası Hastanede Kalış ve Süreç Nasıldır?

Ameliyat sonrası hastalar idrar sondası ve nefrostomi adını verdiğimiz böbrekte açılan tünel boyunca yerleştirilen tüp ile takip edilirler. Nefrostomi tüpü ameliyat sonrası 2 . Günde çekilir. Hastada ağrı gelişmezse ve idrar çıkışında problem olmazsa hastalar taburcu edilir.

PCNL Ameliyatının Temel Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Büyük taşların tek seansta tamamen çıkarılmasına olanak sağlar. Açık cerrahiye göre  ağrı, kanama daha azdır.  En önemli riski ise çok fazla kanlanan böbrek dokusunda kontrollü bir tünel açılmasına karşın kanama riskidir. Tecrübeli ellerde bu risk minimalizedir.

PCNL Ameliyatın Tipleri Nelerdir? Taş Kırmada Hangi Cihazlar Kullanılır?

PCNL ameliyatı standart olarak nefroskop adını verdiğimiz aletle yapılır. Son yıllarda nefroskopi cihazlarında minyatürizasyon gerçekleşmiş olup. Çok ince aletlerle böbrekte küçük tüneller açarak daha az yan etki ve hasarla ameliyatları gerçekleştirebilmekteyiz. Taş kırmak için en sık özellikle pnomotik adı verilen havalı sistemleri kullanmakla beraber, ultrasonik ve lazer de tercih edilebilir.

PCNL Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılmaz?

PCNL ameliyatı cilt bölgesinde ve idrar yolunda enfeksiyonu olan, kan sulandırıcı ilacı kesilemeyen hastalarda uygulanmaz, ertelenir.

PCNL Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir

Hastalar ameliyat sonrası bol su içmelidirler. Eğer D-J stent takılmışsa buna bağlı sık idrara çıkma, idrar varmış hissi, idrarda kanama görülebilecek durumlardır. Bu semptomları azaltmada bol su içme dışında medikal tedaviler hastalara verilebilir.