ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer Enükleasyon of Prostat)

ThuFLEP (Thulium Fiber Lazer Enükleasyon of Prostat)

ThuFLEP kelimesinin açılımı “Thulium Fiber Lazer Enükleasyon of Prostat” kelimElerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. İyi huylu prostat büyümesi (BPH) tedavisinde, kullanılan lazer teknolojileri holmium lazer (HoLEP), thulium lazer (ThuLEP) ve en güncel lazer teknolojisi olan thulium fiber lazer (ThuFLEP) ‘dir.

ThuFLEP Ameliyatı Nedir?

Prostat dokusunun tamamının çıkarılıp dışarı alınabildiği bir cerrahi tekniktir. Lazer enerjisi kullanılarak prostat adenomunun prostat kapsülünden ayrılması işlemidir. Lazer enükleasyon teknikleri günümüzde özellikle büyük prostatlarda açık cerrahinin yerine almış ve altın standart tedavi olarak kabul edilmiştir.

ThuFLEP Ameliyatı Nasıl Yapılır?

HoLEP, ThuLEP ve ThuFLEP ameliyatlarının tekniği aynıdır. Bir diğer tanımıyla lazer prostatektomi olarak adlandırılan bu ameliyatlarda kullanılan lazer tipleri dışında cerrahi teknik ve yöntem aynıdır.

Hastalar anestezi doktoru tarafından mevcut hastalıkları ve durumlarına göre değerlendirildikten sonra tam uyutma ( genel anestezi ) yada belden aşağı uyuşturma ( spinal anestezi) ile ameliyat gerçekleştirilir. Penis içerisinde yer alan dış idrar yolundan kameralı aletlerle girilerek operasyona başlanır. Dış idrar yolu, prostat dokusu, idrar tutmamızı sağlayan sfinkter adını verdiğimiz yapı  ve mesane kamera ile görüntülenir. Daha sonra thulium fiber lazer ile sfinkterin ilerisine geçmeden prostat adenomu kapsül dediğimiz yapıdan lazerle çizilerek ayrılır. Bunu prostatı bir portakala benzetirsek portakalın adenom dediğimiz meyvesi alınır, kapsül dediğimiz kabuk kısmı ise kalır. Kabaca portakalın meyvesi kabuğu kalacak çekilde çepeçevre soyulur.  Bu sırada özellikle thulium fiber lazer sürekli olarak düşük enerjili suda emilen enerjiler yayar böylelikle kanama daha az görülür.  Prostat adenomları ya tam parça olarak ya da birkaç parça halinde kapsülden ayrıldıktan sonra mesaneye gönderilir. Bu parçalar mesaneden dışarı morselatör adı verilen aletle küçük parçalar haline getirilerek vakum etkisi ile dışarı alınır. Alınan parçalar patolojik inceleme için laboratuvara gönderilir. Daha sonra mesaneye sonda takıldıktan sonra ameliyat sonlandırılır.

ThuFLEP Ameliyatı İçin Uygun Hastalar Kimlerdir?

Her yaş grubundan her boyutta prostata uygulanabilen bir yöntemdir. Özellikle büyük prostatlar da eski yöntem olan ve uzun yıllar altın standart kabul edilen açık cerrahinin yerini almıştır. Açık cerrahi kadar güvenilir ve başarılı sonuçlara sahiptir. Büyük prostata bağlı işeyemeyen ve sonda takılan hastaların sondadan kurtulmasını sağlar. Eş zamanlı mesane taşı olması durumunda thulium fiber lazer ile birlikte yüksek enerji seviyelerine çıkarak taşın kısa sürede kırılması sağlanır. Ayrıca idrar kanalında darlık eşlik ediyorsa darlığında lazer ile açılmasına izin verir. Kanama daha az görüldüğü için özellikle kan sulandırıcı kullanan hastalarda güvenle uygulanabilir.

ThuFLEP Ameliyatı Sonrası Hastanede Kalış ve Süreç Nasıldır?

Ameliyat günü hastalar hastanede bir gece misafir olur. Hastanedeki yatış sırasında mesane içerisinde pıhtı oluşmasın diye sondadan yıkama sıvısı gider. Ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra hasta yemek yiyebilir. Ameliyat akşamı odada ve koridorda yürüyüş yapılır. Hasta ertesi gün öğlene kadar takip edilir. Sondadan gelen idrar rengi berrak ise hastalar taburcu edilir.

ThuFLEP Ameliyatı Sonrası Sonda Kaç Gün Kalır?

Ameliyat sonrası sonda prostatın boyutuna, eşlik eden darlık gibi faktörlere bağlı olarak ortalama 3 gün kalmaktadır. Bu süreçte hastaların bol su içmeleri önerilir. Sonda torbası bacak yanına özel lastiklerle bağlanır, hastanın hareketine ve sosyal yaşamına engel olmaz.

ThuFLEP Ameliyatı Cinsel Fonksiyonlara Etkisi Nedir?

Thulium fiber lazer 0.15 mm derinliğe etki eder. Çok az bir mesafeye etki ettiği için çevre sağlam dokulara etkisi oldukça azdır. Damar, sinir gibi yapılara etkisi olmaz. Böylelikle cinsel fonksiyonlardan ereksiyon üzerine etkisi hiç yoktur. Sadece diğer tüm prostat ameliyatlarında görülen meninin geriye gitmesi (retrograd ejekülasyona) görülebilir. Bunun sağlık açısından hiçbir sakıncası yoktur. Prostat adenom dokusu alındığı için meni en yakın olan yere kaçar. Mesaneye gelen meni daha sonra idrarla dışarı atılır.

Ameliyat Sonrası Normal Sosyal Hayata Dönüş Nasıldır?

Sonda çekildikten sonra hastaların bol bol su içmeleri önerilir. Ayrıca idrar yolunda tahrişe neden olacak yiyecek ve içecekler diyetisyen kontrolünde düzenlenir. Ameliyattan bir hafta sonra normal hayata dönülebilir. İlk bir ay uzun süreli oturarak yolculuk ve soğuğa maruziyet önerilmez. Ağır fiziksel aktiviler ve spor yapılmamalıdır. Taburculuk reçetesine uyularak antibiyotik ve antiinflamatuar tedaviler bir hafta devam edilir.

ThuFLEP Ameliyatı Sonrası Patolojik İnceleme Nasıldır? Sonuçlar Ne Zaman Açıklanır?

KTP lazer ile yapılan GreenLight prostat cerrahisinde vaporizasyon yapıldığı için patolojik inceleme için prostat dokusu elde edemiyorduk.  Günümüzdeki tüm lazer cerrahileri sonrası HoLEP, ThuLEP, ThuFLEP operasyonlarında morsele edilen prostat dokuları patolojik incelemeye gönderilmektedir. Patoloji sonucu ortalama 5-7 gün içerisinde sonuçlanmaktadır.

ThuFLEP Ameliyatı Sonrası Tekrar Prostat Ameliyat Gerekir mi, Sonuçları Nasıldır?

Lazer enükleasyon tekniklerinde klasik TUR-P yöntemine göre anatomik olarak gerçek bir enükleasyon sağladığı için tekrar adenom dokusu oluşma riski oldukça azdır. Ameliyat sonrası hastaların işeme ile ilgili şikayetleri ortadan kalkarak, yaşam kaliteleri artar.

ThuFLEP Ameliyatı Sonrası Prostat Kontrollerine Devam Etmek Gerekir Mi?

Bütün iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ameliyatlarından sonra prostatın kapsülü kaldığı için bu alanlardan gelişebilecek prostat kanseri  nedeniyle , hastalar düzenli olarak total PSA tahlilleri ile birlikte üroloji doktoru kontrollerine devam etmelidir.