RIRS Ameliyatı

Fleksible Üreterorenoskopi
Retrograd İntrarenal Cerrahi

Fleksible Üreterorenoskoi (F-URS) , Retrograd İntrarenal Cerrahi (RIRS) adı verilen böbrek içerisinde ve üst idrar kanallarındaki taşların kırılmasında kullanılan esnek, ince, kıvrılabilen - bükülebilen bir endoskopik alettir.

RIRS Ameliyatı Nedir?

Böbreğin içerisinde yerleşimli taşlara bükülebilir F-URS cihazı ile ulaşarak böbreğin tüm odacıklarındaki taşların ve böbrekten mesaneye idrar taşıyan idrar yolunun üst kısmında yerleşmiş taşların lazer ile kırılmasıdır.

RIRS Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi altında uygulanmaktadır. Böbrek içerisine F-URS cihazı ile girildikten sonra taş lazer enerjisi kullanılarak çeşitli kırma teknikleri ile kırılır. Hastanın taşının boyutuna, böbrek içerisindeki yerleşimine göre lazer enerjisi ile taşlar toz-kum haline ya da küçük parçalara getirilerek kırılır. İşlem sonunda böbreğe D-j stant dediğimiz kateter ve mesane sondası takılır.

RIRS Ameliyatı İçin Uygun Hastalar Kimlerdir?

Özellikle böbrek içerisinde 2 cm ve proksimal-üst üreterdeki 1 cm ‘e kadar olan taşların cerrahi tedavisinde tercih edilir. Günümüzde artan tecrübe ve lazer cihazlarındaki gelişmelere paralel daha büyük taşlardada uygulanmaktadır. Ayrıca ESWL dediğimiz taş kırma tedavisi sonrası taşı sebat eden hastalarda da tercih edilmektedir. Bir diğer avantajı ise anomalili atnalı, pelvik, ektopik  böbreklerde böbrek içine daha kolay ulaşıma izin vermektedir.

RIRS Ameliyatı Sonrası Hastanede Kalış ve Süreç Nasıldır?

Ameliyat günü hastalar hastanede bir gece yatarlar. Hastanedeki yatış sırasında ameliyat ertesi sabah çekilmek üzere sondalı takip edilirler. Ameliyattan çıktıktan 4 saat sonra hasta yemek yiyebilir. Ameliyat akşamı odada ve koridorda yürüyüş yapılır. Hasta ertesi gün öğlene kadar takip sondası çekildikten sonra idrarını yapması sonrası taburcu edilir.

RIRS Ameliyatının Temel Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Tamamen kapalı olarak dış idrar yolu deliğinden girilerek yapılır. Hastalar gündelik aktivitelerine hızlı dönerler. Kan sulandırıcı kullanan hastalarda uygulanabilir. Ayrıca böbrek odacıkları ve idrar kanalında yerleşimli küçük tümörlerin lazer ile ablasyonuna. (yakılmasına) izin verir. Dezavantajları ise idrar kanalının dar olması durumunda hastaya stant takılarak kanal genişletilir ve taş kırma 2. Seansa bırakılır. Bunun dışında her taş ameliyatı sonrası görülebilen riskler RIRS ameliyatında da mevcuttur.

RIRS Ameliyatında Konulan D-J Stent Ne Zaman Alınır?

Stent genellikle ameliyattan sonra ortalama 3 hafta olmak üzere 1-4 hafta arasında alınır. Stent çekilmesi lokal anestezi ya da hafif sedasyon altında yapılabilir. Hastalar aynı gün taburcu edilir.

RIRS Ameliyatı Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ameliyat öncesi mutlaka idrar tahlili ve idrar kültürü istenir. Aktif idrar yolu enfeksiyonu varsa ameliyat ertelenir. İdrar yolu enfeksiyonu tedavisi sonrası ameliyat yapılabilir.

RIRS Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hastalar ameliyat sonrası bol su içmelidirler. D-J stant bağlı sık idrara çıkma, idrar varmış hissi, idrarda kanama görülebilecek durumlardır. Bu semptomları azaltmada bol su içme dışında medikal tedaviler hastalara verilebilir.