Rezum Sıcak Su Buharı Tedavisi

REZUM
Sıcak Su Buharı Tedavisi

İyi huylu prostat büyümesinde (BPH) kullanılan son teknolojik yöntemlerden bir tanesi olan REZUM, radyofrekans enerji ile oluşturulan sıcak su buharı kullanılarak prostat dokusunun vapor-izasyonu işlemidir. Su buharı tedavisini kullanan bu minimal invaziv prosedürün BPH semptomlarını önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir. 2015 yılının sonlarında FDA, REZUM’un BPH te-davisinde kullanılmasını onaylamıştır.

REZUM Ameliyatı Nedir?

Prostat loblarına sıcak su buharı verilerek prostatın küçülmesini sağlayan bir tekniktir. Kapalı endoskopik yöntemle gerçekleştirilir. Ameliyattan 4-12 hafta içerisinde prostatta aşikar küçülme gözlenmektedir.

REZUM Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Genel anestezi, spinal anestezi yada lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Penis içerisinden ucunda kamera bulunan ince bir aletle dış idrar kanalından girilerek ilerlenir. Mesane ve üretra dediğimiz dış idrar kanalı incelendikten sonra prostatın idrar yolu-nu kapatan uzunluğu ölçülür. Bu aletin ucundaki küçük iğneler büyümüş prostat dokusuna batırılır ve sıcak su buharı verilir. Pros-tatın boyutuna göre prostat loblarına batırılan iğne miktarı değişir. Prostat bezinin boyutuna göre birkaç iğne uygulaması yapılır. Her iğne batırılması işleminde 9 sn boyunca sıcak su buharı verilir. İşlem prostat boyutuna göre ortalama 10-15 dakika da tamamlanır. İğneler aracılığıyla prostata verilen sıcak su buharı zamanla prostat dokusunu yok eder ve küçülme sağlanır. Böylelikle idrar yolunda açıklık elde edilir.

REZUM Ameliyatı İçin Uygun Hastalar Kimlerdir?

Her yaş grubundan her boyutta prostata uygulanabilen bir yöntemdir. Özellikle 80-100 gr altı prostatlarda önerilmektedir. Diğer prostat cerrahi yöntemlerine göre en önemli avantajı anestezi alma-dan gerçekleştirilebilmesidir. Lokal anestezi altında gerçekleştirilmesi özellikle ileri yaş grubunda ameliyat olamayacak kadar ciddi sağlık problemleri olan, kan sulandırıcı gibi ilaç kullan-an hastalar için oldukça etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Anestezi alamadığı için sondalı olarak yaşamını sürdüren hastalarda güvenle uygulanabilir. Bu yöntemin diğer bir avantajı ise bilinen prostat ameliyatlarından sonra görülen retrograd ejakülasyon (geri boşalma), hiç görülmez yada görülme olasılığı oldukça nadirdir. Özellikle ejekülasyonu önemseyen hastalar için çözümdür. Sıcak su buharı tedavisi her yaşta prostat semptomları olan hastaların tedavisinde uygulanabilir.

REZUM Ameliyatı Sonrası Hastanede Kalış ve Süreç Nasıldır?

Hastalar aynı gün veya bir gün sonra hastaneden taburcu edilir. Özellikle lokal olarak uygulanabilmesi nedeniyle günübirlik yapılan bir cerrahidir, hastanede kalmayı gerektirmez. Hastalar ameliyat sonrası eğer lokal anestezi almışsa hemen yemek yiyebil-ir, eğer genel veya spinal anestezi aldıysa 4 saat sonra yemek başlanır. Hasta 6 saat sonra yürüyebilir. Sondalı taburcu edilir.

REZUM Ameliyatı Sonrası Sonda Kaç Gün Kalır? Sosyal Hayata Dönüş Nasıldır?

Ameliyat sonrası sonda kalma süresi prostatın boyutuna göre değişkenlik gösterir. Kabaca her 10 gr ‘lık prostat dokusu için 1 gün sonda kalır. Sonda çekildikten sonra hastaların bol bol su içmeleri önerilir. Ayrıca idrar yolunda tahrişe neden olacak yiyecek ve içecekler diyetisyen kontrolünde düzenlenir. Ameliyat-tan bir hafta sonra normal hayata dönülebilir. İlk bir ay uzun süreli oturarak yolculuk ve soğuğa maruziyet önerilmez. Ağır fiziksel ak-tiviteler ve spor yapılmamalıdır. Taburculuk reçetesine uyularak antibiyotik ve antiinflamatuar tedaviler bir hafta devam edilir. Prostat lobları zamanla küçüldükçe işeme şikayetleri azalacaktır.

REZUM Ameliyatı Cinsel Fonksiyonlara Etkisi Nedir?

En önemli avantajı klasik prostat ameliyatları sonrası görülen men-inin geriye gitmesi (retrograd ejekülasyona) REZUM ameliyatında görülmez. Ereksiyona olumsuz bir etkisi yoktur.

REZUM Ameliyatı Sonrası Etki Ne Zaman Başlar?

Ameliyat sonrası çoğu hastada 2-3 hafta gibi bir sürede semptom-larda gerileme başlar. Ancak maksimum fayda ve tedaviye yanıt ortalama 3 ay içerisinde elde edildir.

REZUM Ameliyatı Sonrası Etki Ne Zaman Başlar?

Ameliyat sonrası çoğu hastada 2-3 hafta gibi bir sürede semptom-larda gerileme başlar. Ancak maksimum fayda ve tedaviye yanıt ortalama 3 ay içerisinde elde edildir.

REZUM Ameliyatı Sonrası Prostat Kontrollerine Devam Et-mek Gerekir Mi?

Bütün iyi huylu prostat büyümesi (BPH) ameliyatlarından sonra hastaların PSA ile olası prostat kanseri açısından takibi yapılmalıdır.

REZUM Ameliyatının Komplikasyonları, Yan Etkileri Var Mıdır?

Diğer BPH ameliyatlarında görülebilen ameliyat sonrası geçici bir süre sık idrara çıkma, idrarda yanma , hafif kan gelmesi görülebilir. Bu semptomlar geçicidir.