Robotik Cerrahi Nedir? Avantajları Nelerdir?

Robotik Cerrahi Nedir? Avantajları Nelerdir?

da Vinci Robotik Cerrahi ya da kısaca Robotik Cerrahi, bugün tıpta uygulanan en ileri teknolojilerden biridir. Avrupa ve Amerika’da olduğu gibi ülkemizde de özellikle üroloji, kadın hastalıkları, genel cerrahi, KBB, göğüs cerrahisi, kalp cerrahisi ameliyatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Robotik cerrahide uygulanan teknolojisinin hem doktor hem de hasta için önemli avantajları bulunmaktadır. Öncelikle hasta açısından bakıldığında robotik cerrahide açık cerrahi ile kıyaslandığında daha az kan kaybı olur. Robotik cerrahi sırasında karın içi gaz ile şişirilmekte, gaz basıncı damarlar üzerine bası yaparak kanamayı önlemektedir. Ameliyat bittiğinde karın içindeki bu gaz boşaltılmakta, daha sonra üç boyutlu görme olanağı sağlayan, yüksek görüntü kalitesine sahip ve ameliyat sahasını on kat büyütebilen özel kameralar sayesinde kanayan damarlar daha kolay fark edilmekte ve mühürlenerek durdurulabilmektedir.

Robotik cerrahi uygulanan hastalar diğer hastalara göre hastanede daha az kalırlar ve daha erken taburcu edilirler. Bunun nedeni robotik cerrahide ameliyat kesilerinin daha küçük olması, kan kaybının daha az olması ve ameliyat sonrası hastaların daha az ağrı duymasıdır.

Robotik cerrahi yöntemiyle radikal prostatektomi ameliyatı olan hastaların sondası daha erken dönemde çekilir. Yani sondalı kalma süreleri daha kısadır. Bunun nedeni ise robotik prostatektomi ameliyatında idrar kesesi ile üretra adı verilen dış idrar yolunun birbirine daha iyi ve su geçirmez bir şekilde dikilebilmesidir. Sonda alınma süresi genellikle 5 gündür.

Robotik cerrahi uygulanan hastalar ameliyat sonrası dönemde daha az ağrı duyarlar ve ağrı kesici ilaç alma ihtiyacı daha azdır. Çünkü yara kesileri açık cerrahiye göre daha küçüktür ve bu yüzden daha az ağrı hissederler.

Robotik cerrahide kanser kontrolü daha iyi sağlanır. Üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip kamera ve 7 derece hareket edebilme yeteneği olan robot kolları ile ameliyat sırasında kanserli doku daha net olarak görülür ve çıkarılır.

Robotik cerrahi ile uygulanan prostat ameliyatları sonrası idrarı kontrol edebilme daha iyidir ve daha çabuk olur. Görüntünün daha iyi olması, kanamanın daha az olması, mesane ile idrar kanalının daha iyi dikilebilmesi ameliyat sonrası dönemde idrar kontrolünün daha çabuk olmasını sağlar.

Robotik cerrahi ile yapılan prostat kanser ameliyatı sonrası daha erken cinsel yaşama dönüş görülür. Tıbbi açıdan uygun olan hastada, sertleşmeyi sağlayan prostat etrafındaki sinir ve damar demetinin korunması, robotik cerrahi ile daha mümkün olmaktadır. Bu yüzden ameliyat sonrası dönemde cinsel yaşama dönme bu hastalarda daha erken olmaktadır.