Diyaliz Nedir?

Diyaliz Nedir?

Diyaliz Nedir? 

Böbrek yetmezliği olan hastalarda, vücutta birikmiş olan zararlı maddelerin ve fazla sıvının yarı geçirgen bir zar aracılığıyla süzülerek temizlenmesi işlemine diyaliz adı verilir. Diyaliz tedavisinin amacı yaşam süresini uzatmak ve yaşam kalitesinin artırmaktır. 

Hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki tür diyaliz tedavisi bulunmaktadır. Hemodiyaliz tedavisi uygulanmadan önce hastanın kanının alıp hemodiyaliz makinesine vermek için damar yolunun hazırlanması gerekir. Bunun için hastanın atardamarı ile toplardamarı cerrahi bir işlem ile birleştirilir. Bu birleştirme işlemine arteriovenöz fistül denir. Bazı acil durumlarda ise diyaliz tedavisi damar içine bir  katater takılarak da uygulanabilir.