Üroloji Nedir? Üroloji İle İlgili Hastalıklar Nelerdir?

Üroloji Nedir? Üroloji İle İlgili Hastalıklar Nelerdir?
Üroloji Nedir?
 
Üroloji cerrahi tıp bilimlerinden bir bölümdür.  Böbrek üstü bezi, böbrek, idrar kesesi (mesane) ve dış idrar kanalı (üretra) ile erkeklerde prostat, meni kesesi, testis ve penis ile ilgili hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Çocuk ürolojisi ürolojinin bir üst uzmanlık dalıdır. Ayrıca ürolojinin bazı alt uzmanlık alanları bulunmaktadır. Bunlar;

Sertleşme bozuklukları ve erkek kısırlığı ile ilgilenen androloji,

Böbrek, idrar kesesi, idrar yolları ve prostatın kanserlerinin tanı ve tedavisi ile ilgilenen üroonkoloji,

İdrar kaçırma ve organ sarkması olan hastaları tedavi eden kadın ürolojisi,

Sinir sistemindeki bozukluklara bağlı ortaya çıkan işeme sorunlarıyla uğraşan nöroüroloji,

Böbrekler ve idrar yollarındaki taşların, tümörlerin ve darlıkların kapalı ameliyat teknikleriyle tedavisini yapan endoüroloji,

Böbrek çıkım darlıkları, üretra darlıkları, hipospadias (yarım sünnet) gibi hastalıkların tedavisiyle ilgilenen rekonstrüktif üroloji gibi çalışma alanlarıdır.

Üroloji konusunda uzmanlaşmış olan doktorlara üroloji doktoru, üroloji uzmanı ya da ürolog adı verilir.

Üroloji Bölümünün Tedavi Ettiği Hastalıklar Nelerdir?
 

Acil İdrar Yapma İsteği (İdrar Sıkışması)

Adölesan Varikosel (Gençlerde Varikosel)

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Antenatal Hidronefroz (Doğum Öncesi Hidronefroz)

Aşırı Aktif Mesane

Balanit (Penis Başı İltihabı)

Balanopostit (Penis Başı  ve Sünnet Derisinin İltihabı)

Balayı Empotansı (Gerdek Gecesi Empotansı)

Boşalma (Ejekülasyon) Bozuklukları

Böbreğin Kistik Hastalıkları

Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı (Renal Arter Trombozu)

Böbrek Çıkım Darlığı (Üreteropelvik Bileşke Darlığı)

Böbrek Hastalıkları

Böbrek İltihabı (Piyelonefrit)

Böbrek Kanseri (Böbrek Tümörü)

Böbrek Kisti

Böbrek Taşı

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi Tümörü

Böbrek Üstü Bezi Yetmezliği

Böbrek Yetmezliği

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Erkek)

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları (Kadın)

Cinsel Gelişim Bozuklukları (İnterseks, Cinsiyet Farklılaşma Buzuklukları)

Cinsel İsteksizlik (Erkek)

Cinsel İsteksizlik (Kadın)

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Çocuk Hidroseli (Su Fıtığı)

Çocuk Taş Hastalıkları

Çocukta İdrar Tutma

Ekstrofi Vezika (İdrar Kesesi Ön Duvarı Yokluğu)

Enürezis (Alt Islatma, Gece İşemesi)

Epididimit (Meni Kanalı İltihabı)

Epispadias (Dış İdrar Kanalı Üstünün Açık Olması)

Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Bozukluğu)

Erkek Kontrasepsiyonu (Erkeğin Korunması)

Erkeklerde İdrar Kaçırma

Erken Boşalma (Bel Gevşekliği, Prematür Ejakülasyon)

Fimozis (Bitiklik)

Gece İşemesi (Enüresiz, Alt Islatma)

Gömük Penis

Hatalı Sünnet  (Sünnet Hatası)

Hidronefroz (Böbrek Şişmesi)

Hidrosel (Testis Torbasında Sıvı Toplanması)

Hipospadias (Erişkin Hipopadias)

Hipospadias (Yarım Sünnet)

İdrar Kaçırma (İdrar İnkontinansı)

İdrar Kesesi Sarkması (Sistosel)

İdrar Sıkışması

İdrar Tıkanması

İdrar Yaparken Yanma (Dizüri)

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Taşı

İdrar Yolu Tıkanıklığı

İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)

İktidarsızlık (Erektil Disfonksiyon, Empotans, Sertleşme Sorunu)

İnfertilite (Kısırlık)

İnmemiş Testis

İnterstisyel Sistit  (Ağrılı Mesane Sendromu)

İşeme Bozuklukları

Kanlı İdrar (Hematüri)

Kanlı Meni (Hemospermi)

Kısırlık (Erkek Kısırlığı)

Kronik Böbrek Yetmezliği

Küçük Penis (Mikropenis)

Makat Sarkması (Rektal Prolapsus)

Megaüreter (Üreter Genişlemesi)

Meni Kanalı Tıkanıklığı

Mesane (İdrar Kesesi) Taşı

Mesane İltihabı (Sisitit)

Mesane Kanseri (İdrar Kesesi Kanseri)

Mesane Küçülmesi (İdrar Kesesi Hacminde Yetersizlik)

Nörojen Mesane (Mesane Felci, Spastik Mesane)

Parafimozis (Sünnet Derisinin Penis Başını Boğması)

Pelvik Organ Sarkması

Penis Eğriliği

Penis Kanseri

Penis Kırılması (Penil Fraktür)

Penis Kopması

Penis Yaralanması

Peyronie Hastalığı (Penis Kireçlenmesi)

Piyelonefrit (Böbrek İltihabı)

Posterior Üretral Valv (Dış İdrar Kanalında Kapakçık)

Priapizm (Uzamış ve Ağrılı Ereksiyon)

Prostat Ameliyatı Sonrası İdrar Kaçırma

Prostat Büyümesi (BPH, Benign Prostat Hiperplazisi)

Prostat İltihabı (Prostatit)

Prostat Kanseri

Rahim Sarkması (Uterosel)

Rektum Sarkması (Rektosel)

Sarkma (Pelvik Organ Proplapsusu)

Sertleşme (Ereksiyon) Bozukluğu

Sistit (Mesane İltihabı, İdrar Kesesi İltihabı)

Sistosel (İdrar Kesesi Sarkması)

Son Dönem Böbrek Hastalığı

Sperm Hücresi Yokluğu (Azospermi)

Sperm Sayısında Azalma (Oligospermi)

Taş Hastalığı

Tembel Mesane

Testis İltihabı (Orşit)

Testis Kanseri (Testis Tümörü)

Testis Torsiyonu (Testis Burkulması)

Utangaç Testis (Retraktil Testis)

Üremi (Kanda Üre Yüksekliği)

Üreter Genişlemesi (Megaüreter)

Üreter Kanseri (İç İdrar Kanalı)

Üreter Mesane Bileşke Darlığı (Üreterovezikal Darlık)

Üreter Taşı

Üreterosel

Üreterovezikal Darlık (Üreter Mesane Bileşke Darlığı)

Üretra Darlığı (Dış İdrar Kanalı Darlığı)

Üretra Kanseri (Dış İdrar Kanalı)

Üriner Sistem Anomalisi

Üriner Sistem Taşları (Böbrek ve İdrar Yolları Taşı)

Vajen Tepesi Sarkması (Vault Prolapsus)

Varikosel (Testis Damar Genişlemesi)

Vezikovajinal Fistül (Mesane ile Vajina Arasında Delik)

VUR (Veziko Üreteral Reflü, İdrar Reflüsü)

Wilms Tümörü (Böbrek Tümörü)

Yatak Islatma (Enürezis, Gece İşemesi)

İlginizi Çekebilecek İçerikler