Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) Kanser Midir?

Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) Kanser Midir?

Benign prostat hiperplazisi, BPH olarak kısaltılır. BPH halk arasında prostat büyümesi, prostat hastalığı ya da iyi huylu prostat büyümesi olarak bilinir.

BPH’ın kanser ile bir ilgisi yoktur. BPH prostat dokusunun iyi huylu büyümesidir. Prostat kanseri ile BPH birbirinden tamamen farklı iki hastalıktır. Bu iki hastalığın nedenleri ve tedavileri de birbirinden çok faklıdır. Bu yüzden, bu iki hastalığın mutlaka ayırt edilmesi gerekir.

Bu iki hastalığın birbirinden ayrımında kanda bakılan PSA testi ve parmakla makattan yapılan prostat muayenesi çok önemlidir. Ancak her PSA yükselmesi kişinin mutlaka prostat kanseri olduğu anlamına gelmez. BPH da prostat dokusunun büyümesine bağlı olarak da PSA düzeyi artabilir. PSA düzeyi prostat kanserinden kuşkulanılan ve bu nedenle biyopsi yapılması gereken hastaların belirlenmesinde yol göstericidir. Makattan parmakla yapılan prostat muayenesinde prostatta şüpheli bir sertliğin saptanması durumunda da prostat biyopsisi yapılmasını gerektirir.